Home

Árvaszéki iratok

IV. 2007.b) Árvaszéki iratok Magyar Nemzeti Levéltá

Magyar Nemzeti LevéltárBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei LevéltárSátoraljaújhelyi FióklevéltáraIV. 2007.Zemplén Vármegye Árvaszékének irataib) Árvaszéki iratok1740 - 1850 (1855)34 csomó 4,76 f Az árvaszéki ügyek adatbázisa jórészt hagyatéki ügyeket ölel fel - olyanokat, amelyekben a kiskorú örökösök korlátozott jogi cselekvőképessége a hagyatéki vagyon kezelésének hatósági felügyeletét tette szükségessé. A keletkeztető gyámhatóság, Budapest Székesfőváros Árvaszéke iratanyagában emellett jelentős a gondnoksági és örökbefogadási ügyek.

Árvaszéki ügyek Budapest Főváros Levéltár

MNL. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. Alsózsolcai Fióklevéltára. 811. Borsod Vármegye Árvaszékének iratai. b. Általános iratok. 1872-192 A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások. Az árvaszéki ügyek adatbázisa jórészt olyan hagyatéki ügyeket ölel fel, amelyekben a kiskorú örökösök korlátozott jogi cselekvőképessége a hagyatéki vagyon kezelésének hatósági felügyeletét tette szükségessé. A keletkeztető gyámhatóság, Budapest Székesfőváros Árvaszéke iratanyagában továbbá jelentős a gondnoksági és örökbefogadási ügyek száma is.

IV. 408. 4. Árvaszéki iratok 1903 786-961 IV. 408. 5. Árvaszéki iratok 1903 965-1374 IV. 408. 6. Árvaszéki iratok 1903 1382-1678 IV. 408. 7. Árvaszéki iratok 1903 1695-1916 IV. 408. 8. Árvaszéki iratok 1903 1917-2388 IV. 408. 9. Árvaszéki iratok 1903 2391-2897 IV. 408. 10. Árvaszéki iratok 1903 2936-3203 IV. 408. 11. Árvaszéki. Tovább az adatbázishoz. Ismertető. Az adatbázis egyrészt több levéltár által digitalizált iratgyűjteményt (közjegyzői okiratok, árvaszéki ügyek, végrendeletek, büntető és polgári perek, pest és budai tanácsülési jegyzőkönyvek, tervek), másrészt a Bécsi Levéltári Delegáció segédleteit, valamint a feudális kori megyei közgyűlési jegyzőkönyveket tartalmazza Árvaszéki iratok 1872-1901 Számvev őségi iratok 1862-1918 A Törvényhatósági Bizottság jegyz őkönyvei 1860-1918 A Központi Választmány iratai 1880-1918 Egyéb 1869-1881 XI. 3. Kormánybiztosok 1922-ig ÁRVA-TURÓC MEGYE KORMÁNYBIZTOSÁNAK IRATAI Ll 1853-1860 40,0 Az iratok megsemmisüléséről olyan jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben lehetőleg tételesen és azonosítható módon rögzíteni kell az elveszett, illetve megsemmisült iratok körét, azok azonosítására szolgáló és tartalmára vonatkozó részletes adatokat, továbbá fel kell sorolni és lehetőség szerint mellékelni kell. az anyakönyvi bejegyzések másolatát és minden más dokumentumot (pl.: összeírások, peres iratok, árvaszéki ügyek dokumentumai, bérmálási bejegyzések, újságcikkek, gyászjelentések, stb.), amit találunk, ingyen adjuk át a kutatás végén. Minden megrendelő két ős- vagy családfa ábrát kap ajándékba!

Az árvaszéki iratok főbb ügykörei: hagyatéki ügyek, szerződések jóváhagyása, gyámi számadások, holttá nyilvánítások, tartási, atyasági, elhagyatottsági, örökbefogadási, gondnokság alá helyezési, kölcsön, kiskorúak házasságkötési, nagykorúsítási iratok. Eredeti segédkönyveinek egy része fennmaradt. Kossuth-iratok Zemplén Levéltárában Az azonban talán kevésbé ismert, hogy élete során, Magyarországon a leghosszabb ideig, 16 évig Sátoraljaújhelyen élt. Iskolai tanulmányait itt, Zemplén vármegye székvárosában kezdte el (1808-1816), amelyről Mikszáth Kálmán is megemlékezett Különös házasság című regényében, majd közéleti-politikai pályafutása első. •Árvaszéki, közgyámi iratok, gyámság alatt állók névjegyzéke •Céhes iratok, vállalati iratok •Hitelinformációs adatok •Szerződések, közjegyzői iratok, jegyzőkönyvek •Családi iratok, levelek, naplók, emlékiratok stb Elnöki iratok: (a) állag) Az iratok zöme az árvaszék működési feltételeinek biztosítására vonatkozik. Az 1894: XV. tc. az árvaszék elöljárójára bízott egy sor teendőt, ezeket az elnök látta el. A sorszámosan iktatott iratok és segédkönyveik csak töredékükben maradtak fenn 2 XXVI. Intézetek, intézmények IV. Törvényhatósági jogú városok A/ Feudális kor IV Hódmezővásárhely Város Tanácsának ,53 fm (1852) IV a Tanácsülési jegyzőkönyvek ,76 fm IV b Tanácsi iratok ,17 fm IV c Körözőlevelek jegyzőkönyve ,11 fm IV d Hirdetőjegyzőkönyvek ,24 fm IV e Adásvételi szerződések jegyzőkönyve ,22 fm IV f Atyafiságos egyezségek.

Árvaszéki iratok III. 5. Úrbéri törvényszékek A POZSONYI ÚRBÉRI TÖRVÉNYSZÉK IRATAI 1856-1861 1,50 Urbársky súd v Bratislave III. 7 e) Árvaszéki iratok ,02 ifm. A fond az évi forradalom és szabadságharc utáni, első rövid alkotmányos időszak idején működő megyei bizottmány, közötti iratait tartalmazza. A fondban találhatók még a megyei bizottmányból alakult gazdasági és árvaválasztmány iratait, valamint a kérelemlevelek jegyzőkönyvei és iratai. Iratrendező vagy gyűrűskönyv használata során érdemes lehet regisztert vagy elválasztólapot használni az iratok csoportosításához. Így nem csak átláthatóbbá válik az iratrendező vagy gyűrűskönyv tartalma, de az egyes dokumentumok könnyebben elő is kereshetőe Egy gőzmalom-igazgató az árvaszéki iratok-ban. In: Czoch Gábor - Horváth Gergely Krisztián - Pozsgai Péter (szerk.): Parasztok és polgárok. Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára. Korall Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 261-269; Uő 2009: A 19. századi budapesti gőzmalmok üzlet A Kormány 2020. november 10-én hozott kormányrendelete alapján Budapest Főváros Levéltárának kutató- és ügyfélszolgálata továbbra is nyitva áll az ügyfelek és kutatók előtt. Változás a kutatóterem keddi és csütörtöki ügyeleti nyitva tartást érinti: a kijárási tilalom bevezetése miatt kutatótermünk egy órával korábban, 18.00 órakor bezár

811.b. Általános iratok Magyar Nemzeti Levéltá

Árvaszéki ügyek Levéltári iratgyűjtemények Hungarican

Adatbázisok / Levéltári iratgyűjtemények leírása Magyar

Nézd meg az illetékes levéltár fondjegyzékét, de azért ne várjál csodát, lehet hogy leselejtezték (az 50-es években az árvaszéki iratok egy része erre a sorsra jutott) a dédmamád papirjait. Miből sejted, hogy örökbefogadták? mauratius: Tényleg ritka név Budapest Főváros Levéltára iratgyűjteményeit (közjegyzői iratok, árvaszéki ügyek, végrendeletek, büntető és polgári perek, pest és budai tanácsülési jegyzőkönyvek, tervek), másrészt a Bécsi Levéltári Delegáció segédleteit, valamint a feudális kori megyei közgyűlési jegyzőkönyveket tartalmazza Története. A Hamar családnév viszonylag gyakori, valószínűleg a munkavégzéssel kapcsolatos jelzőből alakulhatott. A Nyitra vidéken élő egyik nemesi család Nemespannról vette előnevét. 1652-ben id. Hamar András egy kuriális telkét 60 Ft-ért Munkády Annának zálogosítja el. 1653-ban id. Hamar András és fia András ellentmond Balogh István szerződésének bizonyos. Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Állami Levéltár, Közgyűlési iratok 1832: 127. sz. Az ügynek nincs további folytatása sem a közgyűlési, sem az árvaszéki iratok között. Tomsits István főszolgabíró nyomozása nyilván kielégítő eredménnyel járt, a pénz visszafizetése után további eljárásra nem volt alap, az. összeírások, adóösszeírások, közmunkalajstromok, úrbéri iratok, árvaszéki iratok, járási szolgabírák, megyei mérnök, tiszti ügyész után maradt iratok, levéltári hivatal iratai stb.). A kiegyezés után, majd a 20. század elején az iratelhelyezés ügyének megoldására a durva selejtezést választották

segítségemre (árvaszéki, hagyatéki, polgári peres és egyéb iratok), de a Magyar Nemzeti Levéltár és Vác Város Levéltára szintén ıriz a Gregersen-céggel kapcsolatos anyagokat. A felhasznált források közül külön említést érdemelnek a Gregersen csalá Kereshetünk oklevelek, királyi könyvek, úrbéri tabellák, közjegyzői okiratok, árvaszéki ügyek, végrendeletek, büntető és polgári perek, Pest és budai tanácsülési jegyzőkönyvek között. 6. Budapest időgép Az iratok alkalmazásban juthatunk el az egyes ingatlanokhoz kapcsolódó forrásokhoz. Az 1944-es. Major Miklós árvaszéki jogtudó ülnök, bírói államvizsgát tett, iparhatósági bizottsági tag, az árvaszék helyettes elnöke, Pártos Izsó egyébként föllebbezőként is szerepel az iratok között, mert eredetileg saját jogon, tehát adója alapján kívánt virilis lenni. Ám az elismert évi állami egyenesadója csak 362. emlékeket nem találunk Érmihályfalván. Emléküket csak a régi iratok őrzik. Szükséges újra ismertté tenni őket, mert a Bernáth család érmihályfalvi ága is, a haza szolgálatába álla 1848-49-ben, rengeteget tett a nemzet megmaradásáért. Bennük olyan példaképeket tisztelhetünk, akikre méltán felnézhetünk Feudális kor : 201 . Hajdúhadház Város Közgyűlésének iratai. 1625-1846. 0,34 . a. Városi jegyzőkönyv. 1696-1846. 0,11 . b. Tudósítások az.

Levéltári iratgyűjtemény Hungarican

VÉGHATÁROZAT. Minthogy Pekker László dr. volt árvaszéki ülnök, jelenleg vármegyei tiszti főügyész 1919. február 15-én Hirdetési dijak: 1—59 szóig 2 korona, minden tóvábbi 300 szóig 2—2 koron*. Megjelenik minden csütörtök. II. További intézkedést igényié, általános jellegű rendeietek. 25193—1919. szám előtti jegyzőségi íratok 60, az 1950-52 évi tanácsi iratok 80%-tan nincsenek levéltári őrizebben. 2° Az ország többi részén is megdöbbent& kép rajzolódott ki. A dunántúli Bazsiban a tanács a régebbi iratok nagyrészét a padlásra vitte ömlesztett állapotban, ahol azt az egerek megőrölték városi levéltár kutatóintézet várostörténet . 1831. szeptember 25. Mihalik János levéltáros az 1831 előtti hiányzó tanácsülési- és a törvényszéki jegyzőkönyvek átadását kéri a levéltár részér Sebe József középponti szolgabíró után maradt iratok: 1842-1843: 0,12 fm: K: 515: Losonczy József mérnök után maradt iratok: 1779-1836: 0,48 fm: K: 516: Nemességi iratok (Acta Nobilitaria) levéltári gyűjteménye (A-Z) XVII-XIX. sz. 3,15 fm: K: 517: Feudális-kori összeírások és törvényszéki iratok gyűjteménye: XVIII-XIX.

Az árvízvédelemmel és a Tisza szabályozásával kapcsolatos iratok gyűjteménye (1845)1849-1885 0,13 ifm 1642: Kecskemét Város Állandó Árvaszéki Bizottmányának iratai: 1861-1872(1876) 13,56 ifm 1901: Kecskemét város főispánjának iratai: 1875-1950 4,47 ifm 1902 Kecskemét város közellátási kormánybiztosának iratai: 1941-194

• Árvaszéki: 1873-1919 közöttihagyatéki,gondnoksági,örökbefogadásiügyek(13.000 ügyrekord) • Végrendeletek: döntőenkihirdetett végrendeletek1896-1952 között; 18-19. századibudai végrendelete A levéltárban őrzött 193 Mohács előtti oklevélből a legrégebbi irat 1238-as keltezésű. Tömegesen iratok csak a török kiűzésétől kerültek levéltári őrizetbe. A vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok 1696-1849, valamint 1867-1945 között kevés hiánnyal, a megye­főnöki iratok hiánytalanul megtalálhatók amikor is a hidegre való tekintettel az iratok tárolására használt faállványokat - talán részben a kiszórt iratokat használva gyújtósnak - egyszer ően feltüzelték.7 1 MNL JNSZML Alispáni iratok 1981/1946. 2 MNL JNSZML Alispáni iratok 8343/1946. A vármegyeházáról pl. 40 db írógépet és 1 számológépet. 3 Uo Az iratok (akták) XVIII. század végi és XIX. század eleji rendezése különböző tárgyi csoportokban történt, általában a II. József-féle közigazgatás bevezetéséig, azaz 1785-ig, sőt Zemplén vármegye levéltára a XIX. századra is megtartotta az igazgatási és a törvényszéki iratanyag kettős lajstromozását 2. Az árvaszéki ülnök. Az árvaszék az árvaügyeket intéző szervezet. Elhalálozások után a temetési költségek iránti kérelmekkel, kifizetési eljárásokkal, esetenként hagyatéki kérdésekkel, gyámügy feladatokkal foglalkozott. Kanizsa város tanácsa már 1690-ben egyik esküdtre bízta az árvák gondjait, vagyonuk.

A következő iratok egy elborzasztó kor elborzasztó dokumentumai. Leltár az ún. őrizetbe vett zsidó tárgyakról. Ilyen dokumentumokat a pénzügyi igazgatási iratok - Zsidó ügyek elnevezésű iratkötegben találtam. A többi, még szomorúbb forrás az árvaszéki iratok között kapott helyet árvaszéki irattárak sokféle, nagy mennyiségű, közöttük más saj iratképzőkné¬ l nos elveszett, megsemmisült vagy éppen kiselejtezet irato its megőriztek. 2 . Az alábbiakba ilyen közelebbrőn, egy l Vas Vármegye Árvaszékének regisztratúrájában fennmaradt ügyirat alapjá 1939-ben egy induln t és 1943-ba Az árvaszéki jegyző vezette az ülések jegyzőkönyvét, felügyelte a gyors kiadmányozást, előadta a megye bizottsága elé kerülendő árvaszéki ügyeket a közgyűlésen. A számvevő vizsgálta felül az árvapénztári és neki kiosztott gondnoksági számadásokat. A kifogásolt számadások ügyében szavazattal nem rendelkezett 1 GOTTFRIED BARNA Szatmár vármegye levéltári anyagának megosztási tervei az 1920 -1930-as években 1 A trianoni békeszerz ődést követ ő magyar -román vagyonjogi tárgyalások kapcsán, 1924. nov- ember 7-én, Gorzó Bertalan, Szatmár vármegye volt levéltárnoka levéllel 2 fordult dr. Németh Bélához, aki magyar részr ől állami megbízottként vett részt a megosztott.

[acton.hu] - Iratmegőrzési kötelezettsé

Könyvtár; Esztergom és Vidéke 1879-1944, 1987-2007; Esztergom és Vidéke, 1886. Esztergom és Vidéke, 1886 1886-01-03 / 1.szá feldolgozott halottkémi, árvaszéki valamint diszpenzációs iratok feldolgozásának hiányát. Pandula tanár úr hozzászólásában a kutatás elemző, módszertani és leíró jellegét hangsúlyozta. Mindkét professzor kihangsúlyozta, hogy a Trianoni határok miatt elveszett területekről történelmünk nagyo végrendeletek, hagyatéki leltárak, árvaszéki iratok, etc. - feldolgozására, értelmezésére. Els ısorban tehát olyan térképeket kell felkutatnunk, vagy ha nem lelünk, szerkesztenünk, mely tér képek a fent említett ismereteket megbízható módon tartalmazzák

Soproni, szombathelyi, pécsi árvaszéki iratok hagyatéki leltárainak adatait vitték számítógépre és dolgozták fel azonos elvek alapján. A konferencia el ıadása inak gyors megjelentetését terveztük, különböz ı okok miatt azonban a hagyatéki leltárakkal foglalkozó el ıadások kéziratainak egy részét nem kaptuk meg.. (Az árvaszéki iratok szerint 1932-ben házasodtak össze, de az anyakönyvi bejegyzést nem találtam.) Ezt a gyermeket az anyja állami gondozásba adta; a kisfiú születésekor az apa (egyelőre) ismeretlen helyen hadifogságban volt. A gyermek további sorsa felől nincsenek információim. Kételkedtem egy darabig abban, hogy Dédapám.

Mike és Portobello Aukciósház | 83. aukció (könyv, kézirat, aprónyomtatvány, fotó, műtárgyak, numizmatika, bélyeg, egyéb gyűjtemények) | 2. nap | Dániel János (1812-1888) Torontál vármegye alispánja, országgyűlési képviselő által kiállított nyelvbizonyítvány Hadzsics Gábor Torontál vármegyei ár A kórlapok, árvaszéki iratok alapján rekonstruált párhuzamos életpálya kapcsán Kövér olyan kérdésekre is keresi a választ, hogy vajon a család, a szűkebb környezet teszi tönkre saját sebezhető tagjait, a jog, az orvosok csak asszisztálnak ehhez a művelethez, vagy maga a pszichiátria termeli ki a mentális. Az 1850-es években az igazságszolgáltatási, árvaszéki és telekkönyvi hivatalokat államosították, majd 1860-ban visszakapták a városok ezeket, tíz évvel később, 1870-ben pedig a közigazgatás és államigazgatási és iskolai iratok, a III. osztályhoz pedig a vállalati és a közüzemi szervek irata A számadási iratok 1725-től, a rovatos összeírások 1740-től, a ta­nács­ülé­si jegyzőkönyvek 1784-től maradtak folyamatosan fenn. Kuriózum a II. József-féle kataszteri földmérés iratanyaga (1784-1789) 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Tóthné Bordé Katalin A NYÍREGYHÁZI JÓBA NYOMDÁSZCSALÁD TÖRTÉNETE, 1879 - 1944 Témavezető: Dr. Takács Péte

Áraink - MúLtkeresők - családfakutatás, genealógi

Az iratok között 19. századi családi birtokügyekkel kapcsolatos okmányok, feljegyzések és levelezés, gyámügyi iratok, évtizedeken át vezetett zsebnaptárak, magánlevelezések és fényképek, iskolai képzésre és alkalmaztatásra vonatkozó iratok, kulturális tevékenységre utaló feljegyzések (pl. koncertkönyv a. Az árvaszéki ülnök. Az árvaszék az árvaügyeket intéző szervezet. Elhalálozások után a temetési költségek iránti kérelmekkel, kifizetési eljárásokkal, esetenként hagyatéki kérdésekkel, gyámügy feladatokkal foglalkozott. A hivatalra bízott árvák, készpénzek és vagyontárgyak gyorsan növekedtek, de az iratok. Melyik budapesti házban született Semmelweis Ignác? Hogyan került a Jókai-szalon az egykori Epreskertbe és honnan indult Bujtor, Latinovits és Frenreisz? A Lechner Tudásközpont Híres emberek Budapestje sorozatával a homlokzatok mögé kukkantva ismerhetjük meg neves művészek életét - egykori lakóházuk rövid történetén keresztül b) Az árvaszéki ülnök és a jegyző. A Gyt. szerint az árvaszéki ülnök és az őt helyettesítő vagy ülnöki teendőket ellátó jegyző voltak az árvaszék rendes előadói. Az előadó feladata volt a beérkezett ügyiratok naponta történő áttekintése, a sürgős elintézést igénylőknek az elnökhöz való beterjesztése 1894-ben a városi elnöki iratok egyikében ez olvasható: ([]a gépek korszakával használatba jöttek a kettős- hármas ekék, vető-boronáló és cséplőgépek, kukoricamorzsoló, melyek mindegyike alkalmas lett munkáskezet pótolni. Aki azelőtt 2 hónapig szántatott, vettetett, most 2 hét alatt végezteti munkáját

26.17. sz.) rendeletekér- telmében megindította a területi közigazgatás működését, ennek egyik első lépéseként a vármegyék testületi szerveinek átalakítását rendelte el. Ugyanez a rendelet intézkedett a megyékben az alispáni, egy jegyzői, egy ügyészi, egy árvaszéki, egy pénztárnoki, egy ellenőri és egy. A szakasz második fordulata a miniszteri ellenjegyzést a királyi iratok érvényességi feltételeként jelölte meg, ezzel tovább szűkítette az 1790:12. tc.-vel korlátok közé szorított királyi jogalkotási mozgásteret. Kossuth Zemplén megyei árvaszéki hivatalnoki tisztséget viselt, Eötvös pedig fejéri aljegyző volt. lyek boszorkányperek, hagyatéki leltárak, árvaszéki, gyámügyi iratok olvasá s-történeti elemzésén alapulnak. 6 Egyben mindegyik elemzés hasonlóságot mu tat: az imakönyvre, mint olvasmányra kiemelt szerepet osztanak, még azokban a társa - dalmi rétegekben is, ahol magas volt az írástudatlanok és félanalfabéták száma Almási Sándor 1800-1807. ügyész, 1807-1817. főszolgabiró, 1809-1816. árvaszéki elnök, Imre 1811-ben assessor Közép-Szolnokban. László 1813-ban krasznavármegyei alügyész. Almási Sándor 1802-ben krasznavármegyei sebész. Almsásy Imre gr. 1892-1896. szilágyvármegyei országgyűlési képviselő (diósadi kerület) A közigazgatási és közélelmezési ügyosztályon e tárgyban felhalmozott iratok ma két iskola úttörőinek papírgyűjtési tervét fedeznék Ez arról tanúskodott, hogy a főváros előjárói, a minisztériumi urak, a tiszti főorvosi hivatal és a vegyészeti és élelmiszervizsgáló intézet is szívén viseli az ügyet

Tájékoztató családtörténetet kutatók számár

Bács-Bodroghvármegyének földrajzi és történelmi statistikája, minthogy hat év előtt fontos körülmények miatt meg nem jelenhetett, nem csüggedtem el, hanem rövid pihenés után ujból hozzá fogtam a munkához, s ré­szint a magyar püspöki kar által kibocsájtott népiskolai tanterv, részint a tanulók s a nép érdeke inditott a jelen mű kiadására; melyet nagy gonddal. Ezek az iratok nemcsak historiográfiai szempontból jelentősek, de esz­ megyei árvaszéki ülnököt találunk elődei között, de e rokonsághoz tartozott Wosinszky Mór apátplébános is, a 19. század végének, a 20. század elejének ismert archeológusa, a Magyar Tudomá­. Szerintem az árvaszéki iratok között lehetne talán keresgélni a levéltárakban, de lehet, hogy tévedek. Számomra nem derült ki, hogy mikor, hány évesen fogadták örökbe. Először ennek kellene utánanézni, majd annak, hogy az örökbefogadó és az örökbefogadott anyja milyen rokoni kapcsolatban álltak

Ráadásul a belügyminiszter - Lenk Gyula főispán közbenjárására - az árvaszéki tisztikar, a kinevezett tisztviselők, a segéd- és kezelőszemélyzet fizetését újra folyósítani kezdte március 1-jétől kezdve. 38. MNL JNSZML Alispáni iratok 57/1906.I.. A/1cc Elnöki iratok betűrendes mutatója 1949 A-Z 19. kötet (régi szám 1314.) Rögzítette Ladányi Boglárka 2007. január 4 - május 6. között. Gyarmathy Mihály árvaszéki főjegyző életrajza 521 1949 . Továbbá az írásos dokumentumok (pl. munkaügyi iratok, telekkönyvek, iskolák és bankok iratai, magánszerződések stb.) megrongálódása avagy elvesztése súlyos károkat okozott a jogbiztonság és jogfolytonosság terén is az egyes hivatalos szerveknek és magánszemélyeknek egyaránt. Szolnokon Kiss Gábor árvaszéki ülnök. VIII. A kataszteri iratok a település birtokkönyveit (1866-1900) és kataszteri birtokíveit (20. század eleje) tartalmazza. Szentgál község bírósági (1876-1913) és árvaszéki iratai (1897-1905) korabeli segédletek segítségével kutatható

Ignácz Károly: A katasztrófa és az újrakezdés időszaka munkásokat, közöttük jó párttagokat hadifogolytáborba visznek s azok ott eltűnnek. 13 A főváros lakói és a szovjet katonák első találkozásai így a helyzetből fa Horváth Kázmér aljegyző a második ülnöki és dr. Gyarmathy aljegyző az árvaszéki jegyzői teendők elvégzésével is, jelenlegi beosztásuk meghagyása mellett. Horváth Kázmér: A kincstár átvette a mohácsi postapalotát : A kiküldöttek a kisebb postahivatalok között a legmodernebbnek mondották a mohácsi postát. A család története. 1631 május 18.-án Bosniak Jónás, felesége Lichtberger Zsuzsa, és gyermekei Jeremiás, János és Gábor nemeslevelet szereztek II. Ferdinánd magyar királytól, amelyet Hont vármegyében hirdettek ki. Közel 100 évvel később, 1737 körül, idősebb felsőpataki Bosnyák Márton (1703-1770) és testvére János, felsőpataki Bosnyák István és Babics Dorottya.

Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegye Gömör és Kis-Hont vármegye Magyarországon maradt csonka területének és Borsod vármegyének az összevonásával jött létre az 1923. évi XXXV. tc. rendelkezései alapján. A törvény szerint a megye hét járásra oszlott és székhelye Miskolc volt A Békés Megyei Levéltárban a Békés-Csanád megyei tiszti főorvosi iratok között maradt meg egy nagyon érdekes dokumentum, árvaszéki ülnök, a hős leány életútját elevenítette fel a nagyszámú közönség előtt. Ezt követően a hűvös augusztusi estén a Korona vendéglő nagy termében a gyűjtés záróakkordjaként. polgári pereket, közjegyz ői okiratokat, végrendeleteket, árvaszéki és hagyatéki ügyeket érint ő segédletkészítés (adatbázisépítés) hozadékát kell kiemelni, mint aminek révén tömegesen a f ővárosi plébániai iratok kutatását. Ez kett ős következménnyel járt. A kutatási tilalom egyrész Bottyán János vezénylő tábornok levelezései s róla szóló más emlékezetre méltó iratok (1685-1716.) czímen összegyűjté s kiadta Thaly Kálmán 1883. a kuruczkor történetére nézve nagyfontosságú iratait. vármegyei árvaszéki jegyző. Összegyűjtött lirai költeményei két kötetben jelentek meg 1878-ban és 1881-ben

Kossuth-iratok Zemplén Levéltárában Reformáci

 1. t egyetemi és ügyvédi oklevelek gyűjteménye • 1559-1898 • 0 if
 2. A) vármegyében: az alispán, a főjegyző, az árvaszéki elnök, a tiszti főügyész, akadályoztatása esetében helyettese, a tiszti főorvos, továbbá a törvényhatósági bizottság közgyűlése által tagjai közül öt évre választott tizenhat, húsz vagy huszonnégy tag, akiknek számát a törvényhatóság szabályrendelettel.
 3. A matiné előtt Szeged város közönsége nevében dr. Párkányi Zoltán árvaszéki elnök üdvözölte a jubiláns költőt. Az ünnepély után a vendégek megtekintették Szalay főkapitány hatalmas könyvtárát, kéziratgyűjteményét, a szegedi kultúrpalotát, majd a főkapitány által rendezett banketten vettek részt a Tisza.
 4. él részletesebb adatbázis (árvaszéki, igazolóbizottsági, büntetóügyi, iskolai, hiányos birtokjogi iratok, vala
 5. Nyilvános ; Letöltések száma: 511: Megtekintések száma: 7003: Leírás: Rövid leírás | Teljes leírás (1.68 MB) Zala 1911. 223-248. szám október Zala.
 6. isztert az Országházban, a Szent Korona és a NATO parlamenti közgyűlése között, félúton érte Trianon. Már

(Hadipénztár, vezérkari iratok, felszerelések stb.) Úgy látszik vértesi között számos magyar katona akadt, mert ezt nagyon huszárosán csinálta. Alapon birtokos 507 hold földje van. Õ már nem katonáskodik, árvaszéki ülnök Fehérváron polgármestere, hat év óta vagyok árvaszéki elnöke Csongrádvármegyének, inost pedig pá-lyázom Csongrád vármegye alispánságára ; de Ezen iratok felolvasása azonban megtagadtatott. A Stammer-párt jónak látta vakon tudomásul venni az esetet. Ezen, a megyei kormányzat tisztasága. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

pártpolitikai fri iratok tilalmáról, umgfcégi, rokkantsági biztosítási korhatár leszállításáról, háztartási alkalmasaink öregségi, rokkantsági biz\'tösltásnról, elsötétítés idejéről, közúti szenu\':ly»éi)jármihek forgalmának szabályozásáról, tej és tojtórniókck IwazolgáItatásáról gaiban tevőlegesen részt vennének, tárcaegyeztetés ürügyén iratok fölé görnyednek őrjöngve.) A Borsodi söröző teraszán vedel a főkertész: egyetlen ro­ zoga spricnivel a világ ellen?, ott egye meg a fene a honatyák díszpázsitját. A kövér egy árvaszéki ülnök önmar­. A már megemlileltekeu kivül a baukotten képviselve volt társadalinuuk minden réiego. Jelen voltak még Korbai Károly dr. Zalaegerszeg polgármestere, dr. Zatka Zsigmond árvaszéki elnökhelyetles, 8zily Kálmáu földbirtokos. Unger Ferenc at 0. M. B. lóuöke, ífj Barankovics böszörményi lelkész a kért iratok késedelmes küldését. rossz egészségével indokolja. latin nyelvű 1. 13. 1. doboz 21. Hajdúböszörmény 1842. 03. 24. Az alkapitány a dorogi lelkészt árvaszéki ülésre hívja. latin nyelvű 1. 897. 5. doboz 22. Ungvár 1842. 03. 26 Három kántorjelölt vizsgaeredményei. latin. Pesti törvényszéki hagyatéki iratok, 1663/1866. 3 BFL IV. 14 311/b. Árvaszék, 2619/1874. Gemeinschaftliches Testament, 1869. február 23. Jellemző, hogy a fiú C. E. Milton Elreich gyanánt írta alá a jegyzőkönyvet, s csak az árvaszéki jegyző beavatkozására kanyarította hozzá, hogy ez idő szerint még helyesebben.

Fond- És Állagjegyzék - Pd

 1. A főügyész mull évi ügyforgalma volt: 158 közigazgatási, 43 gyámhatósági, 282 árvaszéki, 270 rendőrségi és 27 bünte-tőbirói ügydarab. A közkórházi alkalmazónak részére — orvosok kivételével — megszavazták a városi egyéb tisztviselőknek járó 25 százalékos pótlékot
 2. Az adatbázis Dékány István: Trianoni árvák című könyvéhez készült, annak DVD-mellékleteként meg is vásárolható. Kiadó: Noran Libro Kiadó. Az adatbázis közzétételét a Szerző, a Noran Libro Kiadó és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében működő MTA-Lendület Trianon 100 Kutatócsoport együttműködése tette lehetővé
 3. Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer - A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségérő
 4. BALOGH JÓZSEF (Pécs, 1951. december 15. - Szombathely, 2011. december 20.) dalszövegíró, költő, pedagógus. Felsőfokú tanulmányait a szombathelyi tanítóképző főiskolán (1970-1973), majd a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán (1983-1985) végezte. 1973-ban Őriszentpéteren kezdett tanítani, 1975-től Nagysimonyiban folytatta pedagógusi pályáját, ahol 1987-ig dolgozott
 5. t az Erdélyi Székely Magyar Szövetséghez küldött előterjesztéseiben, leveleiben is többször felmerült a japán kapcsolat megteremtésének szükségessége HRM PÁK Ms 7651/415
 6. 1871. évi XVIII. törvénycikk a községek rendezéséről * I. FEJEZET A községekről általában. 1. § A községek: a) városok, melyek a jelen törvény 64. §-a szerint rendezett tanácscsal birnak; b) nagy községek (mezővárosok és nagy faluk), melyek rendezett tanácscsal nem birnak ugyan, de a törvény által rájuk ruházott teendőket saját erejökből teljesiteni képesek
 7. ¡ami csak tulajdonképpen 300 méter utca-j hoaSLOtágntk felel meg, hanem biraa kilo* méter atcahosszbaa ad k&balvezetékat, ami nagy , különbtcg. R >1 ügái az, hogy csak szóbeli I Ígéret 1 életit e tárgyban, mert Franzékaak | ebbeli iriaea nyilatkozata fekszik a villamos iratok köst

A Somogy Megyei Levéltár Rövid Története És a Levéltári

 1. — (A megyei állások betöltése) A Zalavármegyénél megüresedett árvaszéki ülnöki állásra eddig vitéz Hertelendy Ferenc dr, aljegyző pályázóit. A szolgabírói (aljegyzői) állás eddigi pályázói: Zarubay Lóránt dr. és Marthon Qyörgy dr. vármegyei fogalmazók és Qózony Islván dr. löldbirlokos
 2. Regiszterek és elválasztólapok az iratok csoportosításáho
 3. Kutatóknak Budapest Főváros Levéltár
 4. Jenei Károly - Névpont 202
 5. Magyar Néprajz VIII
Hetedíziglen – beszámoló tavaszi kurzusunkról | MagyarAnyakönyvön innen és túl - Első fejezet: Nem nemesi iratok
 • Mennyi vitamint fogyasszunk.
 • Eötvös józsef általános iskola baja.
 • Végidőket élünk.
 • Antihisztamin csalánkiütésre.
 • Panzió sopron.
 • Carousel slider javascript.
 • Mióma gyógyszer.
 • Erdei béka.
 • Natron so.
 • Hélium tulajdonságai.
 • Miért jön meg hamarabb a menstruáció.
 • Villamos hálózat magyarország.
 • Horvátország legszebb városai.
 • Paradicsom gombásodás ellen.
 • 2002 nagy eseményei.
 • Csináld magad öntözőrendszer.
 • Szakmai gyakorlat debreceni egyetem mék.
 • Cider alkoholtartalma.
 • Amanda Todd video.
 • Parlament 28 as kapu.
 • Zöldhályog gyógynövény.
 • Start neu mp3.
 • Görög katolikus papok áthelyezése 2020.
 • A négy elem szimbólumai.
 • Articuno best moveset.
 • Csehov bal láb.
 • Mirena spirál mellett terhesség.
 • Drótkötélpálya balaton.
 • Digitális református énekeskönyv.
 • Dél kréta strandok.
 • Fedőneve donnie brasco 1997.
 • Kiságy szombathely.
 • Tamarindos csirke.
 • Szociopata gyerek.
 • Gumball csodálatos világa dalok.
 • Glow stick ár.
 • Anjou házi királyok.
 • Fa ékszertartó.
 • Váltószárnyas ablak.
 • Házi betegápolás budapest.
 • Üzem takarítás árak.